Navigation


İlətişmələrİLƏTİŞMƏ 1: İRAN YETKİLİLƏRİNİN YENİ GAMOHUN QURUCU ÜYƏLƏRİNƏ QARŞI YÜRÜTDÜKLƏRİ ARBİTRAR H"KM

22/07/2013

Hüzurlarınıza yeni bir İlәtişmә sunuruq ki, İran yetkililәrinin tәrәfindәn, sәrbәstlik haqqından yoxsun edilmiş Yeni GAMOH-un qurucu üyәlәrinin insan haqlarını müdafiә edir. Onların adları bunlardır: 1. cәnab Mahmud Fәzli, 2. Dr Lәtif Hәsәni, 3. cәnab Yürüş Mehrәli Bәyli, 4. cәnab Behbud Quluzadә, vә 5. cәnab Şәhram Radmehr.

Ardı

İLƏTİŞMƏ: CƏNAB HƏSƏN ƏRK HAQQINDA

11 may 2013

Cәnab Hәsәn Әrkin insan haqlarını qorumaq üçün bir İlәtişmә hüzurlarınıza sunuruq ki, o İran yetkililәri tәrәfindәn özgürlüyündәn yoxsun edilmiş güney Azәrbaycanlı bir vicdan dustağıdır. Biz bilәrәkdәn bu tәk dosyeyә odaqlanırıq, bir halda kı, güney Azәrbaycanda yüzlәr belә indi dosye vardır vә buna sәbәb dә aşağıda aydınlaşacaq.

Ardı

HAZIRLANMAQDA OLAN GENƏL İLƏTİŞMƏNİN ERKƏN VERSİYASI

18 Fevral 2013

Hazırlanmaqda olan bir genəl ilətişmənin erkən versiyasını hüzurlarınıza sunuruq ki, Güney Azərbaycanda İran yetkililəri tərəfindən yürüdülən basqını diqqət mərkəzinə alır. Bu erkən versiya buna görə hazırlanmış ki, iran yetkililərinin, qarşıdan gələn ana dili günü və Azərbaycanın traxtur fotbal timi ilə Ələrəbiyə taxımı arasındakı oyunda milli hərəkətçilərimizin şuarlarını önləmək üçün qıydıqları öz-xoşuna htutuqlamaları sizə bildirək. Onun üçün Tehran hakimiyəti bu anda bu iki tipli cəbhədə asdı kəsdi siaysəti yürüdür:

Ardı

Genəl İlətişmə: Qaradağ deprəmi Güney Azərbaycana iki qat fəlakət gətirdi, İran yetkililərində olan irqçilikdən bir daha pərdə götürdü. Güney Azerbaycan ilə İran arasında uçurumu daha da genişləndirdi və geoloji tektonikini, toplumsal tektonik hərəkatına çevirməyə bir addım oldu.

29.08.2012

Genəl İlətişmə 2012/1-i hüzurlarınıza sunuruq ki, Güney Azərbaycanın Qaradağ bölgəsində 11 Avqust 2012-də baş vermiş seysmik silkələnmə diqqət mərkəzinizə gətirilsin. Birinci silkələnmə Rixter ölçüsündə (şkala) 6.4 gücündə idi və 11 dəyqə sonar 6.2 gücündə idi. Qeribədir ki, bu ortabab deprəm geniş surətdə uçuntuya yol açmış və çoxlu can itgisinə nədən olmuşdur.

Ardı

MÜRACİƏT: İRANIN GÜNEY AZƏRBAYCANDA YÜRÜTDÜYÜ İRQÇİLİK BARƏDƏ RAPORT

14 December 2011


İran yetkililəri tərəfindən Güney Azərbaycanlılara qarşı yürüdülən aşağıdakı bir neçə dosyeni bu raport vasitəsi ilə sizin qayğılı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, bunlarda, İranda Arya ırqına dayanan fars şovinizminin damğası var:

Ardı

Genəl İlətişmə: GÜNEY AZƏRBAYCANLI FUTBAL AZARKEŞLƏRİNƏ TUTULAN DİVAN/ TOPLU HÖKÜMLƏR

7 November 2011


Genəl İltişmə 1-i hüzurlarınıza suuruq ki, İran yetkililəri tərəfindən 28 nəfər Güney Azərbaycan futbal azarkeşlərinin üzərinə kəsilən öz-xoşuna gülünc bir toplu hökmü icmal edir. Bu azarkeşlər Güney Azərbaycan milli taxımı Tiraxturun dəstəkçiləridir və futbala müsbət imaj verməkdə dünya şöhrəti qazanmaqdadırlar. Onlara layiq hərəkətlərdən birisi budur ki, taxımları uda ya uduza, bunların müsbət əhval-ruhiyyələrinə təfavüt etməz.

Ardı

Vicdan məhbusları

Mr. ABBAS LISANI

MRS. SIMA DIDAR

MR. SEID MOGHANLI MR. SEID MOGHANLI

MR. SEID METINPUR

MR. RZA ABBASI

MR. SALEH KAMRANI

MRS. SHEHNAZ GHOLAMI

MR. HESEN ARK

MR. HESEN DEMIRCHI

MR. HEMID VALAYI

MR. ELIRZA SERRAFI

MR. CHINGIZ BEKHTAVER

MR EKBER AZAD

MR QOLAMRZA EMANI

ILQAR MERENDLI

MR YUNIS AGHAYAN

MR. AND MRS. SEFERI

MR. HEMID VALAYI

MR. RZA ABBASI

MR.ALIRZA FERSHI

MR. ELIRZA METINPUR

MR. HADI MUSEVI

MR. HESEN ESEDI

MR. HUSEYN HUSEYNI

MR. HUSEYN HUSEYNI

MR. OXTAY BABAI

MR. VEDUD ESEDI


Archive


Links