متن نامه اعتراضی آقای دکتر مولایی(وکیل آقای صالح کامرانی) نسبت به رای بدوی

آرشیو

 

اسناد ويژه

 

 
زندانی سیاسی و عقیدتی در زندانهای آذربایجان

متن اعتراض رسمی وکیل صالح کامرانی به احکام صادره علیه عباس لسانی 

 در زندانهای مغان و مشکین شهر اخبار بسیار نگران کننده از اعمال شکنجه های غیر اخلاقی وجنسی
لسانی با سرم زندگی می کند
قرار بازداشت صالح کامرانی به مدت دو ماه تمدید شد.
نامه تکان دهنده ائلیاز یئکنلی از زندان مرند
مصاحبه با خانم مینا اصغری همسر آقای صالح کامرانی

     ادامه سرکوب و اختناق و سکوت روشنفکران اصلاح طلب

صالح کامرانی همچنان بی دلیل در بند!!
بازداشت 5 فعال سیاسی آذربایجان
نامه مجمع دانشگاهيان آذربايجاني در خصوص آخرين تحولات مربوط به اعتراضات اخير ملت آذربايجان به رئيس قوه قضائيه

آخرین خبر از مرگ مشکوک برادران قویدل در ماحال خدافرین

بوگونه دک AMC يه گونئی آذربايجاندان گلن معلومات بئله دير

آخرین اخبار از زندانیان آذربایجان

اعضای پارلمان اروپا خواستار آزادی زندانیان آذربایجان شدند

 افزایش بی سابقه کشف جنازه های مجهول الهویه در تبریز

info@dunazhak.net