No.:371/2006

Date: 28 August 2006

The Office of High Commissioner for Human Rights, Geneva

Dear Ms Milano

Re       THE CASE OF MR. SALEH KAMRANI

Further to your email on 21 August 2006, your questions were translated and passed to our channel of information. We have now their response and attach both the original email content and its translation, as they are. We had to remove the name of our source.

Further information published in his Webblog is that the date determined for his trial is 13 September 2006. The source is reliable but these dates often come and go without any effect.
We would assure you that our information provided to you are authentic and will be happy to be of any further assistance. The fact remains that here we have a human right lawyer, arrested in an illegal manner, detained illegally and is in need of medical attention. The Iranian authority can be challenged for its severe disinformation. The nation of Southern Azerbaijan expects you to defend our human right lawyer as a fulfillment of the mandate bestowed on you by the world community.

Yours sincerely,

Boyuk Resuloglu

For and on behalf of

The Committee for the Defence of the Rights of the World Azerbaijanis

The English Translation of the Response to your Questions

Hi,

We contacted Mr. Kamrani’s wife for passing her your questions. Her response was that Mr. Kamrani has announced himself that “only my lawyer and my wife can talk on my behalf and defend me. Therefore my lawyer can defend me but in his absence my wife.”

Mr. Kamrani has appointed the lawyer of his own choice, and he is Dr. Yusuf MOVLAI. Mrs. Kamrani confirmed that the webblog is the best source for information and the address is:

 (http://salehkamrani.blogspot.com/2006/06/blog-post_115073255118927041.html  

Although the lawyer can get in touch with Mr. Kamrani, often he handles his own case as the case is a political one and he can well cope with the situation.

Mrs. Kamrani explained the situation on Mr. Kamrani’s health and said that: he is suffering from a heart condition and apparently this gets worse when he is feeling bored or he is in prison. This is why his family members are worried.

Nowadays, he has been provided with various amenities (tea making facilities, TV and daily newspapers …) but I can say that Mr. Kamrani is detained illegally and without any evidence or document. The only document that he has seen was the determination (verdict) passed by the prosecutor requiring two months of detention. However, we can see that he has been detained from 14 June 2006 to 28 August 2006 and this is simply inexplicable.

We thank you.

Wish you good health

We are in your service for further information.

 

The Source Text in Turkic Azerbaijani but only edited by reinstating letters appropriate to Turkic Azerbaijani

Salam və HVXO

Biz Saleh bəyin xanımı ilə ilgiləşdik və o sizin sorğularınızı belə cavabladı ki Saleh bəy özü elam eləyib ki: "təkcə vəkilim və xanımım mənim vərimdən danışıb və məndən müdafiə edə bilərlər və əvvəlcə vəkilim məndən müdafiə edə bilər o olmasa xanımım!"

Saleh bəy özü istədiyi vəkili tutub və onun vəkili ağaye Dr. Yusif Movlayi-dir. http://salehkamrani.blogspot.com/2006/06/blog-post_115073255118927041.html )

xanımı buyurublar ki ən düzgün qaynaq xanımıdır! Ancaq vəkil-də hər zaman istəyib Saleh bəy ilə görüşüb vəli çoxlu yerlərdə özü istəməyib, çünki pərvəndəsi siyasidir və vəkildə bir siyasi və tanınmış vəkildir.

sağlıq vəziyyətini xanımı belə açıqladı: Saleh bəyin ürək (Qəlb) noxoşluğu var və elə bilki Saleh bəy darıxanda ya inki həbsdə olanda onun şiddəti çoxalır buna görə xanivadəsi çox nigarandırlar!

İndi zindanda da Saleh bəyə çoxlu imkanat veriblər(samavar, TV, gündəlik, ....)

amma bunu diyə billəm ki Saleh bəy qeyri qanuni və sənədsiz zindanda qalır və təkcə sənəd qazının hökmü idi ki demişdir ən artıq iki ay həbsdə qalacaq vəli indi görürük ki Saleh bəy 1385/03/24-dən ta indiyə qədər (1385/06/05) həbsdədir və bu heç bir sözü ilə tövcih olan deyil!

Sizdən təşəkkürümüzü bildiririk!

sağ qalın

artıq məlumat üçün qulluğunuzda varıq!

 

The Source Text in Turkic Azerbaijani but using plain English alphabet and dropping the letters appropriate to Turkic Azerbaijani

Selam ve HVXO

biz salih beyin xanimila ilgileshdik ve o sizin sorghularinizi bele cavabladi ki salih bey ozu elam eliyib ki: "tekce vekilim ve xanimim menim verimden danishib ve menden mudafee ede bileller ve evelce vekilim menden mudafie ede biler o olmasa xanimim!"

Salih bey ozu istedigi vekili tutub ve onun vekili aghaye dr. yusef movlayi-dir.(http://salehkamrani.blogspot.com/2006/06/blog-post_115073255118927041.html )

xanimi buyurublar ki en duzgun qaynaq xanimidir!

ancaq vekil-de her zaman isteyib salih beyinen gorushub veli choxlu yerlerde ozu istemiyib, chunki pervendesi siyasidir ve vekilde bir siyasi ve taninmish vekildir.

saghlim veziyetini xanimi bele achiqladi: salih beyin urek(Qelb) noxoshlughu var ve ele bilki salih bey darixanda ya inki hebsde olanda onun shiddeti choxalir buna gora xanivadesi chox nigerandilar!

indi zindandada salih beye choxlu imkanat veribler(samavar, TV, gundelik, ....)

amma bunu diye billem ki salih bey gheyr qanuni ve senedsiz zindanda qalir ve tekce sened qazinin hukmuy di ki demishdir en artiq iki ay hebsde qalacaq veli indi goruruk ki salih bey 1385/03/24-den ta indiye qeder (1385/06/05) hebsde-dir ve bu hech bir sozunen tocih olan deyil!

sizden teshekurumuzu bildiririk!

sagh qalin

artiq melumat uchun qulughunuzda variq!

 

 

print    forward    download

 main page     up

 

info@dunazhak.net