Arxiv

 
2007
Sentyabr2006
İyun 2006
Avqust2006
May 2006
2003
 
Özel Bəlgələr

İstəkli soydaşlar,

      Beynalxalq təşkilatlara yolladığımız məktubun ingilis dilindəki varyantı sizlərə də göndərilir. Azərbaycan milli hərəkatına qarşı asıb-kəsmə siyasətinin qarşısını almaq uçun, yaşadığınız ölkələrdə insan haqları mudafiə təşkilatlarına muraciət edib, yardımlarını tələb edmənizi xahiş edirəm.

Hörmetlə  : Boyuk Rəsuloğlu

 

Qəhrəman Azərbaycan Türk milləti:

Zərrəcə şübhə yoxdurki,sizin dirəniş və dirçəlişiz nəhayət öz meyvəsini vərəcək və bütün milli hqalarımızı əldə etməyimiz üçün çox yol qalmamışdır. Fars şovinizminin və qəddar Əhmədinəjad  siyasətinin dünya efkari umumisində ifşa edilməsi bunun ilk addımdır.

Amnesty international-in bugünkü bəyaniyəsi ədalət yolunda apardığımız mübarizənin haqlılğnı, haray mən Türkəm şuarının geçərliliyini, milli siyasi zindanilərimizin adlı-sanlı böyük insanlar olduğunu göstərməklə çəkilən əzabların üstünə məlhəm olmuşdur.

Haydi irəli

Böyük Rəsuloğlu

 

Amnesty International, London  

TUTUQLULARA VƏ ETİRAFLARA GÖRƏ SON DURUM

Tarix : 28 July 2006 

 

Mrs. Harrison, Amnesty International, London

VİCDAN UCUNDAN DUSTAQ VƏ AZƏRBAYCAN DİRƏNİŞ RƏMZİNƏ ÇEVRİLƏN ABBAS BƏY LESANLININ

DURUMU

Tarix : 24 July 2006

 

Xanım Harrison, Amnesty İntrnational, London

SALEH BƏY KAMRANİNİN TUTUQLULUĞU UZANDIRILDI

Tarix : 23 July 2006

 
 
 

Amnesty İntrnational, London

FARS-İRQÇİLİK SİYASƏSİ ALTINDA ÖZBAŞINA TUTUQLANMA, VƏ TUTUQLULARI

VƏKIL HAQQINDAN  YOXSUN ERMƏ

Tarix : 18  July 2006

 

BMT insan haqlari ali komiserliyi

GÜNEY AZƏRBAYCANDA DİNİ AZLIQLARA QARŞI BASQILARI

Tarix : 16  July 2006

 

BMT insan haqlari ali komiserliyi

Məlumat : Saleh bey Kamrani haqqinda  

Tarix : 7 July 2006

 

Amnesty International, London   

Müraciət: Son Xəbərlər

Tarix : 5 July 2006

 

Amnesty International, London 

SALEH BƏY KAMRANİ-YƏ QARŞI TUŞ-AMACININ YER DƏYİŞİLMƏSİ

Tarix : 4 July 2006

                                                                               Yuxarı                                                      Yuxarı

info@dunazhak.net  

©2005.Bütün hüquqlar qorunur.